Goede doelen 2023

Het totaal bedrag aan inschrijfgelden wordt besteed aan lokale goede doelen. Enerzijds is dat het Maatjesproject Gooi & Vechtstreek, Hilversum om leuke wandeldagen te organiseren voor mensen die maar weinig in beweging komen en die daarbij een steuntje in de rug wel kunnen gebruiken.  https://www.maatjesprojectgooi.nl/

Anderzijds wordt een deel van de inschrijfgelden besteed aan aanschaf van abonnementen van de 2 Hilversumse speeltuinen.  Het Uitgiftepunt 1 (Hilversum) van de Voedselbank Gooi & Omstreken verstrekken deze abonnementen aan gezinnen met jonge kinderen zodat die kinderen kunnen gaan doen wat ze het liefst doen. Namelijk spelen en bewegen in de speeltuinen van Hilversum.  Op deze manier helpen we kinderen bij bewegen en steunen we de beide speeltuinen door het afnemen van extra abonnementen. 

Zie voor meer info :

https://www.voedselbankgooi.nl/web/
https://www.zoutkeet.nl/
https://www.erfgooiersspeeltuin.nl/

Toelichting : De kosten die wij maken om deze Rally te realiseren, worden betaald uit sponsorgelden en via subsidie. En onze vrijwilligers werken om niet.  Daarom is het mogelijk om alle inschrijfgelden aan goede doelen te besteden.