historie

Het voetstappenpad vanaf 1938

De geschiedenis van het fraaie voetstappenpad, dat grotendeels binnen de Hilversumse gemeentegrenzen ligt en toch voornamelijk natuur laat zien, begint in 1938.

De stichting het Gooische Hotelplan vindt dat er meer fiets en wandelpaden moeten komen om het Gooi aantrekkelijker te maken voor toeristen.

Daarop besluit de gemeente Hilversum tot de aanleg van een wandelpad. Na overleg met de toenmalige rentmeester van het Goois Natuurreservaat, de heer W.Burdet, wordt gekozen voor een ongebaand, bewegwijzerd pad waarop de wandelaar het gevoel zaI hebben “door bosch en heide te zwerven”.

Met regeringssubsidie wordt een groep van circa 12 jeugdige werklozen ingeschakeld om het pad vorm te geven. Zij maken ook de betonnen wegwijzers met de blote voetafdruk.
Totale kosten: f 16.000,- . Ondanks het uitbreken van de oorlog is in november 1940 het pad klaar. Van een officiële opening is het helaas nooit gekomen.

Hoewel er vergevorderde plannen zijn voor een feestelijke wandeltocht op tweede pinksterdag 1941 met meer dan 1000 deelnemers, wordt de tocht door het organisatiecomité afgeblazen.

De eis dat wandelaars “geenerlei insignes, uniformen of andere onderscheidings-teekenen van politieke of godsdienstige richting” zullen meedragen, wordt heftig bevochten door groepen Jeugdstormers en Hitlerjugend. Het organisatiecomité is bang voor vechtpartijen en relletjes en besluit de tocht niet door te laten gaan.

Jarenlang zijn de her en der verspreid staande betonnen wegwijzers de enige aanwijzingen dat hier ooit een wandelpad liep. Veel van de oorspronkelijke wegwijzers zijn verdwenen, door mensenhanden of door overwoekerende natuur.

Ter gelegenheid van het 65 jarig bestaan van de Stichting Goois Natuurreservaat -in 1997- is het oorspronkelijke pad zo getrouw mogelijk gereconstrueerd.

Dit is gebeurd op initiatief en door grote inzet van leden van de Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie (IVN) afdeling Gooi en Omstreken.
Nieuwe wegwijzers in dezelfde markante vorm zijn bijgemaakt.

Op sommige plaatsen wordt het historische pad doorsneden door later gebouwde wijken en wegen, zoals Kerkelanden en de A27. De hierdoor noodzakelijke wijzigingen doen echter geen afbreuk aan de aard van de totale rondwandeling.

Het is nog steeds een tocht waarbij de wandelaar, alhoewel nooit ver verwijderd van de bebouwde kom van Hilversum, zeer veel verrassende en boeiende stukjes natuur zal tegenkomen. Het pad staat op deze wijze symbool voor het nog steeds aanwezige natuurschoon in het Gooi.

Niet zo verwonderlijk als men bedenkt dat het wandelpad grotendeels gaat door gebieden van de Stichting Goois Natuurreservaat die in 1932 is opgericht met de doelstelling het instand houden van het natuurschoon in het Gooi.

Toch bleef de bekendheid van het pad, ook na de renovatie, relatief klein. Totdat de Lions Club Hilversum in 2011 een eerste wandelrally over het pad organiseerde.Op 15 mei 2011 is het dan zover. Een kleine 400 wandelaars meldden zich bij de verschillende startpunten en de Lions en hun helpers waren overdonderd door het succes en door het enthousiasme van de wandelaars. Het Voetstappenpad was “herboren”.

De Lions club heeft de tocht nog 4 maal georganiseerd. Vanaf 2016 heeft de Gooise Atletiek Club Hilversum de organisatie overgenomen. De wandelafdeling heeft zo ook een eigen evenement.

De wandelrally over het voetstappenpad vindt steeds plaats op de tweede of derde zondag in mei. Het GNR is de begunstigde van de opbrengst van alle inschrijvingen.

Het voetstappenpad, nu al een klassieker!

Nog een krantenartikel uit 1993 :