Goede doelen 2023

Het totaal bedrag aan inschrijfgelden wordt besteed aan lokale goede doelen. Enerzijds is dat het Maatjesproject Gooi & Vechtstreek, Hilversum om leuke wandeldagen te organiseren voor mensen die maar weinig in beweging komen en die daarbij een steuntje in de rug wel kunnen gebruiken.  https://www.maatjesprojectgooi.nl/

Anderzijds wordt een deel van de inschrijfgelden besteed aan aanschaf van abonnementen van de 2 Hilversumse speeltuinen.  Het Uitgiftepunt 1 (Hilversum) van de Voedselbank Gooi & Omstreken verstrekken deze abonnementen aan gezinnen met jonge kinderen zodat die kinderen kunnen gaan doen wat ze het liefst doen. Namelijk spelen en bewegen in de speeltuinen van Hilversum.  Op deze manier helpen we kinderen bij bewegen en steunen we de beide speeltuinen door het afnemen van extra abonnementen. 

Zie voor meer info :

https://www.voedselbankgooi.nl/web/
https://www.zoutkeet.nl/
https://www.erfgooiersspeeltuin.nl/

Toelichting : De kosten die wij maken om deze Rally te realiseren, worden betaald uit sponsorgelden en via subsidie. En onze vrijwilligers werken om niet.  Daarom is het mogelijk om alle inschrijfgelden aan goede doelen te besteden.

Nieuwe datum 14 mei 2023 !

Nieuwe datum 14 mei 2023 voetstappenpad !

De voorbereidingen zijn weer in volle gang voor de 12e editie van de Klaverblad Voetstappenpad Wandelrally. We hopen u weer te ontmoeten voor een wandeling van 10, 14, 16 of 29 km. Rond 1 april gaat de voorinschrijving open.

Voor de mensen die nog wat training willen gebruiken wijzen we graag op ons nieuwe partner : Team Sportservice ’t Gooi Met buurtsportcoach Wandelen Ron een aantal trainingsdagen. Kijk op deze site voor meer info.